Ernest Ouwejan
businesscoach voor toptalent

Je volgt een training omdat je dingen anders moet doen. En er verandert niets.
Er ontbreekt namelijk een cruciale stap.

Je hebt talent. En je weet dat. Mensen om je heen zien het ook.
Jijzelf én het bedrijf waar je werkt investeren jaarlijks in jouw ontwikkeling via trainingen en cursussen. (Of je leest zelfhulpboeken...)

En toch...
Je kennis groeit en verbreedt zich. De trainingen zijn zinvol en voegen echt iets toe. Maar échte veranderingen blijven uit.

Waarom vertalen zinvolle kennis en goede inzichten zich niet in gedragsveranderingen?

Dat komt omdat een cruciale stap ontbreekt.
  • Je bent je te weinig bewust hoezeer je hangt aan het bekende.
  • Je bent je ook te weinig bewust van hoe lastig een aanpassing van je routines kan zijn.
  • Je bent je te weinig bewust van het feit dat gedrag meestal niet gestuurd wordt door (uitsluitend) rationele argumenten.
De cruciale stap: het is tijd voor reflectie op jezelf. Wat in jou houdt jou eigenlijk tegen? Ik help je om echt naar jezelf te kijken. Zorgvuldig, respectvol, professioneel.
Dan ontstaat er ruimte voor de transformatie waar je aan toe bent.

Durf jij dat aan? Velen gingen je voor.
Worrell en Jetten
Hoek en Blok
Baker Tilly
Logo Flynth
Provincie Utrecht
Hollander Techniek
Firan
Afier
Logo Countus
Logo PKF Wallast
Logo Witlox VCS
Logo Van Oers
Logo Auditz
Logo MVP
Logo Van Berkel
Logo JoanKnecht
Logo Govers
logo Alfa
Logo Van ree
CROP

Ik help mensen om stappen te zetten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ad:
Soms stagneert persoonlijke en professionele groei. De obstakels zijn vaak onbewust aanwezig, te pijnlijk of te complex.

Ernest helpt het obstakel te ontleden en echt te zien.

Vanuit deze positie coacht hij zo dat verdere groei mogelijk is.

Kees:
Ernest helpt ontdekken wat je echt drijft en wat maakt wie je nu bent.

Hij stelt vragen die zorgen voor nieuwe inzichten, bewustwording en omarming van jezelf.

Deze nieuwe positie geeft vervolgens een vernieuwde blik op je omgeving.

Hierin staat Ernest altijd naast je en nooit tegenover je.

Ernest Ouwejan

Ernest Ouwejan coach voor toptalent

Testimonials

Business Coaching
Op een cursus werd ik geraakt door een uitspraak van Ernest: "Topsporters laten zich ook coachen en begeleiden om beter te worden". Op basis hiervan heb ik besloten om in gesprek te gaan met Ernest en heeft hij mij geholpen om mij verder te ontwikkelen als professional. Ernest weet haarfijn onderscheid te maken tussen wie je bent en wat je doet. Wat je doet is vaak het gevolg van wie je bent. Door meer inzicht te krijgen in mijn eigen persoonlijkheid ben ik beter in staat om zaken in het juiste perspectief te zetten. Het mooie aan de begeleiding is dat het aantal gesprekken beperkt is, waarbij je snel tot de kern komt en je het geleerde snel kunt toepassen in de praktijk.
Partner Afier
Business Coaching
Ik heb Ernest leren kennen bij mijn traject naar de rol van externe accountant, waar sociale vaardigheden (cultuur, gedrag en verandering) een onmiskenbare factor zijn. Ernest vervult, met zijn ervaring in zowel het sociale domein als de accountancy, een belangrijke rol. Ik zeg bewust vervult, want uitgeleerd ben je naar mijn mening op dit gebied, nooit. In de vorm van 1 op 1 gesprekken komt hij op een snelle, maar prettige manier tot de kern. Hij daagt je uit en geeft praktische handvatten om meer zelfbewustzijn te creëren en jezelf verder te ontwikkelen. Ik beveel Ernest van harte aan!
Hoek en Blok
Extern Assessment
In 2020 heeft Van Oers Audit een extern assessment laten uitvoeren door Ernest Ouwejan in navolging van maatregel 2.1 uit het rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter’. Wij hebben Ernest als psycholoog/gedragsdeskundige ervaren als een zeer integer, menselijk, vakkundig en prettig persoon. Zijn werkwijze is helder en goed gestructureerd. Hij heeft diverse interviews afgenomen binnen de organisatie en deed dit op een rustige en professionele wijze, waarbij een ieder zich op het gemak voelde. Bij de plenaire sessie met directieleden wist hij met kritische vragen en het voorhouden van de spreekwoordelijke spiegel goed tot de kern te komen. De rapportage met daarin de analyse van de uitkomsten van het assessment en zijn adviezen was duidelijk. Ernest heeft ons meer inzichten gegeven in het belang van het verder ontwikkelen van ‘soft-skills’ om de op kwaliteit gerichte cultuur te versterken.
Business Coaching
2 jaar geleden heb ik een traumatisch ongeval meegemaakt waarbij ik 2 vingers heb verloren. Na een periode van herstellen en revalidatie ben ik ongeveer een jaar later weer vol goede moed aan de slag gegaan bij mijn werkgever.
Na een half jaar liep ik zowel privé en op mijn werk vast. Via mijn werkgever ben ik in contact gekomen met Ernest omdat ik in de accountancy werkzaam ben.

Tijdens de gesprekken met Ernest ben ik er achter gekomen dat mijn ongeluk een kant van mij naar boven haalde, waar ik mij daarvoor niet erg bewust van was. Ik heb dat stuk altijd als te kwetsbaar beschouwd. Ernest heeft mij geholpen om mijn kwetsbare kant om te zetten in een kracht. Hierdoor ben ik voor de mensen (familie en collega’s) toegankelijker geworden en ben ik mij bewuster van de mensen om mij heen.

Ik durf te stellen dat wanneer ik deze sessies met Ernest niet had gevolgd ik mijn ongeluk niet goed had kunnen verwerken en niet tot deze inzichten was gekomen.
Afier
Business Coaching
In een sterk groeiende organisatie een leidinggevende rol vervullen en werken aan mijn eigen ontwikkeling is erg mooi en leuk. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Ernest heeft mij ontzettend professioneel en coachend geholpen mezelf te zijn in een zakelijke (veelal mannen-) wereld. Daarbij heeft hij mij vooral geholpen het beste uit mezelf te halen. Hij heeft de spiegel voor gehouden die ik nodig had om verder te kunnen groeien. Ik heb praktische tips gekregen en we hebben voorbeelden uit de praktijk doorgenomen om hier weer van te leren. Wat mij opvalt is hoe snel Ernest situaties weet te doorgronden en talenten en ontwikkelpunten naar boven krijgt. Het is absoluut een cadeau deze sessies te mogen volgen.
Carmen van Lopik
Hoek en Blok
Intervisie
-Fantastisch hoe Ernest vanuit zijn expertise de diepere laag (gedrag, persoonlijkheid) aanboort en naast ons staat.

-Ernest gaat niet alleen in op 'operationele' oplossingen, maar ook de laag eronder: jij ervaart een probleem, maar waarom en wat zegt dit over jouw persoonlijkheid(skenmerken).

-We behandelden twee vraagstellingen die herkenbaar zijn uit de praktijk en waar goede, praktische tips vanuit de groep voor zijn gegeven. Het was een waardevolle, praktijkgerichte ochtend waarbij in alle openheid en soms ook kwetsbaarheid dingen zijn gedeeld binnen de groep. Hiermee is gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling op het gebied van het aansturen van controleteams, maar ook op het gebied van leiding geven aan de organisatie als geheel.

Groep partners
Van Ree accountants
Intervisie
Goede sessie, liep lekker vlot, naast de praktische oplossing van de herkenbare situaties ook het duidelijk benoemen wat er gedaan moet worden om tot een oplossing van de (persoonlijke) oorzaak te komen.

Geweldige intervisie waarbij echt ruimte was om met elkaar zaken te bespreken.

Na elke ronde van vragen kwam er een verdieping waarbij trainer uitstekend aangaf wat de bedoeling was en zelf ook een duit in het zakje deed.

Prettig op de achtergrond aansturend, iedereen bij de sessie betrekken en toch op een efficiënte manier doel realiseren.

Ernest was erg goed! Was meelevend op persoonlijk vlak en was van enorme meerwaarde.

Groep relatiebeheerders
Van Ree accountants
(Visited 55.847 times, 1 visits today)