Coaching

Coaching kan vanwege de Corona-crisis ook via Teams.
Coaching door Ernest laat zich kortweg typeren als: kijken naar jezelf. Jij bent immers alleen maar in staat om in je eigen gedrag iets te veranderen. De coaching en begeleiding is respectvol en kan zo nodig confronterend zijn. Dat durft niet iedereen.
Het proces van stilgezet worden en in de spiegel kijken levert zinvolle inzichten op en stelt je in staat om de nodige stappen te zetten.

Een enthousiast reactie (van mijn LinkedIn profiel):
“Ernest is een van die zeldzame mensen die meteen in een eerste gesprek tot de kern van zaken doordringt. Hij zit meteen in zijn kracht, bijna alsof hij er niets aan kan doen. Dat komt omdat hij oprecht ge├»nteresseerd in je is als medemens en wil weten waar je voor staat in het leven. Hij doet dat door oordeelloos (ook een zeldzame eigenschap) door te vragen naar het waarom achter je antwoorden. Dat is enerzijds confronterend maar anderzijds ook wel bevrijdend als je je er voor open durft te stellen. Daarbij is hij zelf transparant en kwetsbaar. Integer en zonder je te willen paaien benoemt hij je sterke kanten/talenten.”