Oorzakenanalyse

Het uitvoeren van een root cause analysis of oorzakenanalyse is een zinvolle methode om een deugdelijke diagnose te stellen. Een deugdelijke diagnose maakt het mogelijk om effectieve aanbevelingen te doen.
Anders blijft effect van interventies uit omdat alleen symptomen worden bestreden.
Dat kunnen issues zijn op organisatieniveau, op kantoorniveau, op afdelingsniveau, op dossierniveau.
Wat is de wortel van dat wat er niet goed gaat en wat dus beter zou kunnen? Of, en dat is net zo interessant om te onderzoeken: wat is de wortel van wat er juist heel erg goed gaat?
Uit het eerste ontstaat een diagnose, uit het tweede een recept.
Oorzakenanalyse is een belangrijke tool voor een lerende organisatie.
Ernest Ouwejan kan een oorzakenanalyse uitvoeren. Hij kan ook medewerkers in de organisatie trainen in het uitvoeren van een oorzakenanalyse.

De Stuurgroep Publiek Belang van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceerde in juni 2019 haar bevindingen. Daarin wijst zij 7 thema’s aan die een rol spelen bij controlekwaliteit. Klik hier voor het rapport; daarin staat ook een beschrijving van het oorzakenanalyseproces.