Extern assessment voor accountants

Voor een extern assessment voor accountants kan een accountantskantoor bij mij terecht. Soms voer ik het assessment alleen uit en soms samen met Albert Bosch (VNA).
Het extern assessment voor accountants is verplicht op basis van de 53 maatregelen (zie in het blok elders op deze pagina). Specifiek de maatregelen 2.1, 2.7, 2.8 en 5.5.

Evaluatie

extern assessment voor accountants

Er dient dus een evaluatie plaats te vinden van het bestuur dat verantwoordelijk is voor de wettelijke controles. Vandaar het extern assessment voor accountants. Het doel is om de cultuur van de accountantsorganisatie zodanig te laten zijn dat deze is gericht op het leveren en bevorderen van de kwaliteit van de werkzaamheden. De diversiteit van het bestuur tbv kwaliteitsdenken (2.7: “kernactiviteit van de organisatie, kwaliteit van de controle, professioneel-kritische cultuur, oog voor publiek belang en de belangen van externe stakeholders“) en de tijdsbesteding van bestuursleden (2.8) wordt in de evaluatie meegenomen.

Criteria

Hoewel dit extern assessment voor accountants in de 53 maatregelen is voorgeschreven, zijn er geen toetsbare criteria opgesteld. Vandaar dat mijn aanbevelingen geen rapport van feitelijke bevindingen of een assurance-rapport is, maar eerder het karakter hebben van een adviesbrief.

Een eventueel verbeterplan dient te worden onderscheiden van mijn adviesbrief. Dat verbeterplan wordt conform maatregel 5.5 door de betrokkene opgesteld “in samenspraak met de compliance officer en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor kwaliteit”.

Ervaringen van Van Oers Audit  gedragsdeskundige voor professionals

In 2020 heeft Van Oers Audit een extern assessment laten uitvoeren door Ernest Ouwejan in navolging van maatregel 2.1 uit het rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter’.  Wij hebben Ernest als psycholoog/gedragsdeskundige ervaren als een zeer integer, menselijk, vakkundig en prettig persoon. Zijn werkwijze is helder en goed gestructureerd. Hij heeft diverse interviews afgenomen binnen de organisatie en deed dit op een rustige en professionele wijze, waarbij een ieder zich op het gemak voelde. Bij de plenaire sessie met directieleden wist hij met kritische vragen en het voorhouden van de spreekwoordelijke spiegel goed tot de kern te komen. De rapportage met daarin de analyse van de uitkomsten van het assessment en zijn adviezen was duidelijk. Ernest heeft ons meer inzichten gegeven in  het belang van het verder ontwikkelen van ‘soft-skills’ om de op kwaliteit gerichte cultuur te versterken.

Uit het rapport “In het publiek belang”

De maatregelen die een extern assessment voor accountants voorschrijven voor niet-OOB kantoren staan hieronder uitgeschreven. Die maatregelen zijn opgenomen in de publicatie van het NBA “In het publiek belang: het kan echt beter!

2.1
Niet-oob-accountantsorganisaties zorgen dat er tenminste eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van het functioneren van zowel het bestuur als de equity partners die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles, vooral gericht op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening, en maakt daarbij gebruik van een externe onafhankelijke assessor. Als uit een dergelijk assessment (of tussentijds) blijkt dat een equity partner tekortschiet in de te leveren kwaliteit van de wettelijke controle wordt hij/zij (conform maatregel 5.5.) verplicht deel te nemen aan een intensief verbeterplan.

2.7
Het bestuur van de accountantsorganisatie is voldoende divers samengesteld om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de kernactiviteit van de organisatie, kwaliteit van de controle, professioneel-kritische cultuur, oog voor publiek belang en de belangen van externe stakeholders. Dit wordt via maatregel 2.1 geëvalueerd.

2.8
Het bestuur dient voldoende tijd te kunnen besteden aan het besturen van de organisatie. In het compliance-verslag neemt de controlerende accountant, die eveneens bestuurder is, een passage op over de tijdsbestedingen, bestuurstaken en verantwoordelijkheden.

5.5
Indien wordt vastgesteld dat controledossiers -en werkzaamheden van een controlepartner (inclusief de externe accountant in loondienst) niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten dient door deze controlepartner een verbeterplan opgesteld te worden in samenspraak met de compliance officer en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor kwaliteit.

(Visited 5.060 times, 1 visits today)