heisessie

Een heisessie

In mijn ervaring zijn mensen in organisaties soms te aardig voor elkaar. Om de sfeer maar goed te houden spreken we elkaar te weinig aan. Daardoor worden dingen niet uitgesproken die wel uitgesproken zouden moeten worden.
Ik kom overigens ook mensen tegen die juist te bot zijn in hun uitingen. Soms onder het mom van: ik ben direct. Daardoor ontstaan soms spanningen en conflicten.
Beide vormen leiden tot suboptimaal gedrag. Mensen die (te) aardig zijn voor elkaar zijn vaak erg op de relatie gericht. Mensen die (te) direct zijn zijn vaak erg op de taakuitvoering gericht.
Beide accenten zijn erg belangrijk. De kunst is om beide elementen met elkaar in evenwicht te brengen. Een heisessie is een goede gelegenheid om aan deze dingen te werken. Goede en gezonde aandacht voor de onderlinge relatie en alles wat daarbij hoort leidt tot psychologische veiligheid. Goede en gezonde aandacht voor de uit te voeren taken leidt tot een hoge standaard. 

Veiligheid

Waar een hoge standaard wordt gehanteerd zonder dat er voldoende psychologische veiligheid is, ontstaat een angstcultuur.
Wél voldoende psychologische veiligheid maar een lage standaard, houdt de bekende comfortzone in stand.
De kunst is om voldoende psychologische veiligheid te combineren met een hoge standaard. Dat leidt tot een organisatie waar geleerd en gepresteerd wordt. Een heisessie kan daarin heel positief bijdragen.

Plezier

Waar psychologische veiligheid met een hoge standaard wordt gecombineerd wordt niet alleen geleerd, er wordt ook efficiënt en met heel veel plezier gewerkt. Dat leidt ook tot een betere werk-privé balans.
Het levert dus heel veel op. De in de heisessie geïnvesteerde tijd verdient zich dus gemakkelijk terug.

Vereenzelviging

Hoe hoger je in de hiërarchie van een bedrijf opklimt, hoe minder feedback je meestal krijgt. Dat is ongewenst omdat tegenspraak je scherp houdt. Je loopt een zeker risico het gevoel te krijgen dat jij je vereenzelvigt met jouw visie. Tegenspraak ervaar je als een persoonlijke aanval en met kritiek omgaan lukt dan niet erg goed meer. Daarmee stagneert je persoonlijke ontwikkeling. Op een heisessie laat zich dit goed aan de orde stellen. Je kunt er ook al wat van lezen. Ik schreef er een blog over. Klik daarvoor op deze link.

Maatwerk

Een dergelijke heisessie is uiteraard maatwerk. Afhankelijk van wat er speelt ontwerp ik een traject op maat. Zo sluit wat we gaan doen naadloos aan op waar het probleem zit.

(Visited 2.753 times, 1 visits today)