Oorzakenanalyse

Het uitvoeren van een oorzakenanalyse of root cause analysis is een zinvolle methode om een deugdelijke diagnose te stellen. Een deugdelijke diagnose maakt het mogelijk om effectieve aanbevelingen te doen.

Anders blijft effect van interventies uit omdat alleen symptomen worden bestreden.
Dat kunnen issues zijn op organisatieniveau, op kantoorniveau, op afdelingsniveau, op dossierniveau.
Wat is de wortel van dat wat er niet goed gaat en wat dus beter zou kunnen? Of, en dat is net zo interessant om te onderzoeken: wat is de wortel van wat er juist heel erg goed gaat?
Uit het eerste ontstaat een diagnose, uit het tweede een recept.
Oorzakenanalyse is een belangrijke tool voor een lerende organisatie.

Accountancy

De Stuurgroep Publiek Belang van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceerde in juni 2019 een rapport. Daarin wijst zij 7 thema’s aan die een rol spelen bij controlekwaliteit. Klik hier voor het rapport; daarin staat ook een beschrijving van het oorzakenanalyseproces.

Ervaring

Op het terrein van oorzakenanalyse heb ik erg veel ervaring. Bij Baker Tilly zit ik al enkele jaren in hun oorzakenanalyse commissie. Daarnaast heb ik bij heel wat accountantskantoren ad hoc oorzakenanalyses uitgevoerd.

Niet-accountancy

Niet alleen in de accountancy is een oorzakenanalyse zinvol. In tal van bedrijven is een belangrijke en inzicht gevende methodiek.

(Visited 14.684 times, 1 visits today)