Organisaties

Binnen organisaties kan ik op verschillende manieren van betekenis zijn. Ik ben van gedrag en cultuur.
Edgar Schein onderscheidt drie lagen in een organisatiecultuur.
1. Oppervlakte elementen die zichtbaar zijn voor iedereen.
2. Normen, waarden en gedragsregels.
3. Vanzelfsprekende, (soms) onbewuste veronderstellingen. 
Die derde laag mag niet worden overgeslagen bij organisatieveranderingen. Precies díé laag bepaalt of een verandering succesvol zal zijn of niet. Het is niet voor niets dat Peter Drucker heeft gezegd: culture eats strategy for breakfast and structure for lunch.
Mijn kracht is dat ik er goed in ben die derde laag aan te boren en mee te nemen. Op dit terrein fungeer ik binnen organisaties graag als sparringpartner. Wil jij dat ook? Neem gerust contact op!

Oorzakenanalyse

Oorzakenanalyses zijn een probaat middel voor een lerende organisatie om diepgaand uit te zoeken waarom er dingen niet goed gaan. Soms wordt er, als er iets verkeerd gaat gezocht naar de rotte appel. Die wordt dan verwijderd en dan denkt men het probleem te hebben opgelost. Maar dan vergeet men het rottingsproces in de appelmand. Een oorzakenanalyse focust daarom op de mand, op de processen, procedures en structuren die de cultuur van de organisatie uitmaken. Wat is nu de root cause, de hoofdoorzaak, van waaruit deze gang van zaken kan worden begrepen.
Voor een verdere uitleg verwijs ik naar mijn pagina daarover.

Extern assessment

Voor accountantsorganisaties is het laten uitvoeren van een extern assessment vanuit de 53 maatregelen van de NBA verplicht gesteld. Ik heb inmiddels ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van dergelijke assessments. Lees er meer over op deze pagina.
Wil je daarvan gebruik maken? Laat het weten via het contactformulier.

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling is een zeer krachtig middel om de onderstroom in organisaties zichtbaar te maken. Voor meer over dit fenomeen verwijs ik naar deze pagina.
Ik kan zo’n organisatie opstelling uitvoeren. Neem gerust contact op via het contactformulier.

Heidagen

Een heidag of heisessie organiseren? Mits goed voorbereid en goed begeleid een heel goed idee voor een lerende organisatie! Klik hier.

(Visited 9.971 times, 1 visits today)